Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder

Webmaster: palle.johansen@skolekom.dk


Overbygningen

TRO OG VIDEN – om livets fakta og forunderlighed”.

  

                

 

Dig og mig og Darwin

Dig og mig og Darwin er et undervisningsmateriale til lærere og elever på 7. – 10. årgang. Materialet arbejder med begreberne tro og viden, og lægger op til elevernes undersøgelse af, hvad såvel naturvidenskab som religiøsitet kan bruges til, samt hvor grænsen mellem de to områder går.

 

Undervisningsoplægget indeholder fagligt baggrundsstof, der lægger op til brug i en tværfaglig emneuge eller til en uge/periode, hvor flere fag på det normale skema trækker på samme hammel. Oplægget indeholder stof fra følgende fag: Dansk, kristendomskundskab, biologi, historie og samfundsfag. Der er forslag til praktiske øvelser og oplæg til drøftelser, hvor eleverne bl.a. får mulighed for at sætte indsigter fra naturvidenskaben i relation til såvel religiøse som egne overvejelser.

 

Overensstemmelsen med hvert af de involverede fags Fælles Mål II er anført.

 

Efter emneugen er der mulighed for at vælge at fortsætte arbejdet i en projektuge med det overordnede tema: Tro og viden. Undervisningsoplægget indeholder forslag til delemner, det kreative produkt, samt relevante kopisider til hhv. lærer- og elevbrug.

 

Formålet med undervisningsmaterialet er, at eleverne får forståelse for, at det naturvidenskabelige og det religiøse har hvert sit formål, og at mennesket har brug for begge dele for at kunne forstå og opleve alle facetter af tilværelsen.