Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder

Webmaster: palle.johansen@skolekom.dk


Mellemtrinnet

TRO OG VIDEN – om livets fakta og forunderlighed”.

 

Stykker af himlen 

Et undervisningsprojekt for 4. - 6. klasse    
Et tværfagligt skole-kirkeprojekt fra
Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester og Skole-Kirke Samarbejder i Danmark 
2009

”Stykker af himlen” er et tværfagligt undervisningsprojekt med natur/teknik og kristendomskundskab som de bærende fag. Det sætter fokus på udvalgte temaer som undersøges og beskrives fra henholdsvis en naturvidenskabelig og en religionsfaglig synsvinkel. 

Følgende temaer indgår i materialet:

·        Sprog: Leg med sproget. Undersøger forskellige former for sprog

·        Lys: Eksperimenter med lysets farvespektrum. Lys som symbol og metafor

·        Himlen: Kosmisk fortælling om stjernestøv. Himlen i billedkunsten

·        Evolution: Darwin og evolutionen. Hvad er særligt ved mennesket?

·        Drama: Tro og viden møder hinanden i 5 dramaoplæg. 

Materialets grundide er, at vække elevernes nysgerrighed og lyst til at gå på opdagelse i det nære og fjerne, samtidig med at de får en erfaring af, at virkeligheden kan beskrives gennem flere forskellige sprog. Forskellige sprog som ikke bør sammenblandes, men som hver især beskriver vigtige sider af vores virkelighed, og som tilsammen kan give en rigere og mere nuanceret beskrivelse af et emne, end hvis man blot benyttede en enkelt tilgang. 

Forundringsbillede (til download):

 Klik i menuen til venstre!