Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder

Webmaster: palle.johansen@skolekom.dk


Indskolingen

Tro og viden - om livets fakta og forunderlighed

Verden set med to øjne

et sanse-, erfarings, og undreprojekt for 1.-3.klassetrin.

Et tværfagligt skole-kirkeprojekt fra
Landsnetværket af Folkekirkelige Skoletjenester og Skole-Kirke Samarbejder i Danmark
2009

”Verden set med to øjne” er et sanse- og erfaringsprojekt, hvor eleverne gennem konkrete undre-erfaringer med deres verden og omgivelser får pirret nysgerrigheden og lysten til at gå på naturvidenskabelig opdagelse, og hvor de prøver kræfter med filosofisk-teologisk samtale om nogle af tilværelsens grundspørgsmål. 

Projekttitlen spiller på, at der altid skal mere end ét sprog til at forstå virkeligheden. Projektforløbet fokuserer på det naturvidenskabelige og det religiøse sprog. 

Projektet åbner for indskolingens elever mulighed for at

-         indhente viden om og arbejde med menneskets fem sanser
-         opleve, udforske og eksperimentere med den nære virkelighed
-         lege og udfolde sig kreativt i fællesskab med andre
-         høre bibelens skabelsesfortælling og andre grundlæggende tydningsfortællinger
-         stifte bekendtskab med nogle elementære og centrale salmer i forhold til emnet
-         stille og forsøge at finde svar på nogle af tilværelsens allerstørste spørgsmål
o       hvilke spørgsmål svarer videnskab og tro på?
o       hvad skal vi med det, vi sanser?
o       er der noget, der ikke kan måles?
o       hvad er et menneske? 

Undervisningsmaterialet ”Verden set med to øjne” leverer oplæg og fagligt baggrundsstof til at arbejde med emnet enten i en tværfaglig temauge eller i et almindeligt undervisningsforløb over flere uger.

Forundringsbillede (til download):

 Klik i menuen til venstre!