Tro og viden

- om livets fakta og forunderlighed

        
           John Olsen: "Øjesol"

 

Fra begyndelsen af skoleåret 2009/10 udbyder Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder et landsdækkende projekt om tro og viden (religion og naturvidenskab) i anledning af Darwinåret. Der er udarbejdet undervisningsoplæg om emnet til indskoling, mellemtrin og overbygning. Læs mere om indholdet til de enkelte niveauer i menuen til venstre.

Tilmelding til projektet foregår lokalt via de årsplaner, der op mod sommerferien blev udsendt til alle skoler i de områder af landet, der er dækket af en folkekirkelig skoletjeneste eller et skole-kirke-samarbejde. Ligger ens skole uden for et sådant område (jf. folkekirkensskoletjeneste.dk) vil materialer til de enkelte niveauer kunne købes på Teologisk Pædagogisk Center via mail: TPC@km.dk eller telefon:  74 74 32 13 .Hvad skrev...

Gymnasieskolen

Nyt undervisningsmateriale om tro og videnskab, der lægger op til et samarbejde mellem religion og biologi, skal give eleverne et nuanceret billede af, hvordan verden og livet kan være blevet til og har udviklet sig. På Helsingør Gymnasium er to lærere, der netop har afprøvet det i almen studieforberedelse, begejstrede. Læs artiklen i bladet >>>


Friskolebladet
Skole-kirkekonsulent Knud Erik Andersen har beskrevet hele projektet "Tro og viden - om livets fakta og forunderlighed" i Friskolebladet. Han skriver, at rigtig mange friskoler engagerer sig i de folkekirkelige skoletjenesters landstilbud. Læs artiklen >>>


Udfordringen

Ferien er forbi, og skolen kalder. Derfor står mange af landets folkekirker nu klar med undervisningsmaterialer i kristendom og religion. Folkekirkens skoletjenester er opstået de seneste 15-20 år under Menighedsrådsloven. Målet er at være en ressource for Folkeskolen - ikke at prædike kristendom eller omvende skolebørn. Læs hele artiklen >>>


Naturvidenskab og religion

Baggrund
 

Landsnetværket har udarbejdet fire landsdækkende projekter om ”Naturvidenskab og religion” i 2009, bestående af et indskolingsprojekt, et mellemtrinsprojekt og et projekt til ældste folkeskoleklassetrin - se menu til venstre. 
Derudover er der udviklet et virtuelt læringsrum til et AT-forløb mellem de to fakulteter, som rummer biologi og religion på det almene gymnasium - se egen website. Materiale og projekt lanceres som skoletjenesternes bidrag til markering af 200-året for Darwins fødsel og 150-året for udgivelsen af hans berømte bog ”The Origin of Species” (1859).Kontakt

Vil du vide mere?

Landsnetværket af folkekirkelige skoletjenester og skole-kirke-samarbejder - folkekirkensskoletjeneste.dk - er et uformelt arbejds-fællesskab mellem selvstændige institutioner, der med ståsted i folkekirken og med afsæt i faget kristendomskundskab har til formål at styrke samarbejdet mellem skole og kirke omkring undervisningsmæssige opgaver.
Læs fx Vedtægter eller kontakt webmaster for yderligere.